Cần Thơ giải thích việc chi 10 tỉ cử 80 cán bộ đi Mỹ học

 

 Liên quan việc TP Cần Thơ đề xuất chi hơn 10 tỉ đồng để cử 80 cán bộ đi đào tạo tại Hoa Kỳ, tại phiên họp HĐND chiều 10-7, giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ – cơ quan tham mưu việc này – đã có giải trình thêm với các đại biểu HĐND.

Tại phiên họp HĐND TP Cần Thơ chiều 10-8, bà Đào Thị Lan Phương, thư kỳ kỳ họp, cho biết tại buổi thảo luận sáng cùng ngày, các tổ đại biểu HĐND đều tán thành với tờ trình dự thảo nghị quyết thực hiện đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ, tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018-2020”. 

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần mời chuyên gia, giảng viên nước ngoài đến TP Cần Thơ giảng dạy để giảm chi phí và tạo điều kiện cho nhiều cán bộ công chức được đào tạo, bồi dưỡng.

Giải trình thêm trước các đại biểu HĐND TP Cần Thơ tại phiên họp, ông Nguyễn Hoàng Ba, giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết đề án này cụ thể hoá quan hệ hợp tác cấp địa phương theo tinh thần chỉ thị số 15 ngày 7-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. 

Trường Đại học California, Riverside là cơ sở đào tạo có uy tín, thành lập từ năm 1907, là trường đại học công và là 1 trong 10 trường tổng hợp có uy tín trong hệ thống của hệ thống Đại học bang California và cũng là một trong những trường đa dạng nhất về sắc tộc và kinh tế tại Hoa Kỳ.

“Đề án này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của TP Cần Thơ, xác định nhân lực là 1 trong 3 khâu đột phá. 

Đồng thời tại Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ 2015-2020, xác định xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đi đôi với chuẩn hoá đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm với nhiệm vụ, chú trọng phát huy phẩm chất năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức, lực lượng trí thức chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực phát triển của TP Cần Thơ” – ông Hoàng Ba nói.

Về đề nghị mời giảng viên nước ngoài về thỉnh giảng mà trong đề án chưa nêu, ông Hoàng Ba nói sẽ ghi nhận và sẽ tham mưu UBND TP Cần Thơ mời giảng viên đến TP Cần Thơ đào tạo cho cán bộ thành phố.

Theo đề án nêu trên, từ năm 2018 đến năm 2020, dự kiến thành phố sẽ có 80 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ. 

Những cán bộ này công tác trên các lĩnh vực nhân sự, giao thông, quy hoạch đô thị (quản lý đô thị), biến đổi khí hậu, môi trường, tài chính, ngân sách và quản lý dịch vụ công. Tổng kinh phí tạm tính cho việc thực hiện đề án này khoảng 10,3 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo Tuổi Trẻ