Đây là nơi dễ tìm việc nhất tại Úc

NSW là bang đứng đầu về khả năng tạo việc làm trong năm tài chính vừa qua, 40% công việc mới đều nằm ở bang này.

Cố vấn doanh nghiệp Conrad Liveris đã phân tích dữ liệu việc làm của Cục Thống kê Úc trong báo cáo Growth And Change: Australian Jobs In 2018 của mình.

Ông đã phát hiện ra các ngành nghề và những khu vực mà việc làm đang được tạo ra cũng như như nơi đang gặp khó khăn về việc làm.

Bang dễ tìm việc nhất

Trong năm tài chính vừa qua, có một bang thống trị về khả năng tạo ra việc làm, khoảng 40% toàn bộ việc làm  được tạo ra ở Úc đều nằm tại NSW.

Theo sau là các bang Victoria với 23% việc làm được tạo ra, sau đó là Queensland (21%), Nam Úc (7,6%) và Tây Úc (6,6%).

Northern Territory, Lãnh thổ Thủ đô Úc và Tasmania đều có tốc độ tăng trưởng tương đối chậm.

Sự tăng trưởng việc làm tại Nam Úc đã cao hơn mức trung bình trong năm qua nhưng 80% các công việc mới đều do phụ nữ đảm nhận. Điều này cho thấy sự gia tăng của những ngành nghề mới. Việc làm cho phụ nữ cũng tăng đáng kể tại Tasmania.

Tuy nhiên, trong quý tháng hai – tháng năm đã qua, Nam Úc đã ghi nhận mức tăng trưởng việc làm tiêu cực, cùng với Queensland. Mức tăng trưởng việc làm tại NSW cũng đã chậm lại.

Victoria có mức tăng trưởng việc làm nhanh nhất trong quý tháng hai đến tháng năm.

NGoài ra cũng có tin tốt cho Tây Úc với 75% tăng trưởng việc làm của bang là trong quý vừa qua. Nhưng công việc partime đã tăng gấp 7,7 lần so với việc làm full-time trong năm qua.

Từ năm 2015, chỉ có 2 bang có mức tăng trưởng việc làm trên mức trung bình toàn quốc (6,13%) là Victoria (8,56%) và NSW (7,57%).