Lượng người nhập cư tới Úc đạt mức thấp nhất trong một thập kỷ sau các biện pháp của ông Peter Dutton

Số người nhập cư vĩnh viễn sang Úc đã giảm 10%, và con số chính thức đã đạt mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ.

Những quy định mới chặt chẽ về việc xem xét kỹ lý lịch do Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton áp đặt đã khiến cho lượng tiếp nhận nhập cư hàng năm giảm 21,000 người.

Những hành động cứng rắn hơn về tuyên bố gian lận và lượng visa bị từ chối nhiều hơn cũng góp phần vào sự sụt giảm này, và đây là mức giảm lớn nhất trong hơn 10 năm.

Lượng nhập cư hiện đang ở mức dưới 163,000 người mỗi năm từ mức cao nhất trước đó là 190,000. Lượng tiếp nhận năm 2007-08 đạt mức cao nhất, là 158,630 người.

Các biện pháp mới của ông Dutton cũng đã dẫn đến số lượng visa bị từ chối tăng 46% và việc rút lại đơn đã tăng 17%.

“Chính phủ đã thực sự tập trung vào việc đảm bảo không chỉ khôi phục lại tính toàn vẹn cho biên giới của chúng ta mà còn cả với chương trình nhập cư lâu dài của chúng ta”, ông Dutton nói với 9NEWS.

“Việc xem xét kỹ hơn các đơn xin cấp visa đã được thực hiện, để đảm bảo rằng chúng tôi đang đưa những người nhập cư tốt nhất có thể vào đất nước của chúng ta.”

“Cuối cùng, chúng tôi muốn chương trình nhập cư của chúng ta mang tới những lợi ích tốt nhất cho nước Úc.”

Ông Dutton cáo buộc Chính phủ Đảng Lao động trước đây đã xem xét qua loa những đơn xin cấp visa, và tuyên bố rằng Chính phủ Turnbull mặt khác đang áp dụng việc giám sát chặt chẽ cho tất cả các đơn xin cấp visa.

“Nếu chúng ta làm đúng, chúng ta sẽ có lượng tiếp nhận nhập cư tốt hơn”, ông nói.

Những thay đổi này đã khiến cho ​​số người nhập cư diện tay nghề cao hàng năm giảm đi hơn 12,000 người.

Trước đó, ông Dutton đã đề nghị giảm mức trần của lượng nhập cư tiếp nhận chính thức từ 190,000 xuống còn 170,000 người – mặc dù chưa có nỗ lực chính thức nào để thực thi điều này được đưa ra.

Mức trần hiện tại được đưa ra dưới thời ông Malcolm Turnbull, thay thế “mục tiêu” tổng quát của Đảng Lao động là 190,000 người.