muốn trở thành công dân Úc: Bài thi quốc tịch Úc sẽ KHÓ hơn

Bài thi quốc tịch Úc mới có thể hỏi về kinh nghiệm làm việc của người đi thi, bạn đời có đi học tiếng Anh không, và con cái có đến trường không…

Thay vì chỉ phải trả lời những câu hỏi căn bản về cấu trúc chính trị của Úc, quốc hội, bầu cử và nghĩa vụ của một công dân, người có nguyện vọng trở thành công dân Úc có thể phải đối mặt với một bài thi quốc tịch cụ thể và gần gũi với đời sống thường ngày hơn.

Mục đích của bài thi quốc tịch mới nhằm kiểm tra người đi thi có hòa nhập và thích nghi với lối sống và các giá trị xã hội của nước Úc.

Bài thi quốc tịch Úc với hình thức thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi có thể sẽ sớm được thay thế bằng một bài thi mới chặt chẽ hơn, để ngăn chặn những người cực đoan có được quốc tịch Úc.

Tổng trưởng Di trú Peter Dutton đã tổ chức một cuộc hội đàm ở Quốc hội trong tuần này về những thay đổi trong cấu trúc bài thi quốc tịch Úc, theo tin từ The Daily Telegraph.

Theo đó, những thay đổi nhằm giúp chính phủ Úc ‘nhận diện’ những kẻ cực đoan và di dân sống phụ thuộc vào tiền phúc lợi xã hội, bằng cách đưa vào bài thi quốc tịch những câu hỏi liên quan đến sự hòa nhập vào cuộc sống ở Úc, cũng như sự thấu hiểu và chấp nhận những giá trị Úc.

Nếu thành công, những thay đổi này sẽ ngăn chặn một số nhóm di dân trở thành công dân Úc

Những thay đổi này sẽ là những thay đổi đầu tiên sau 10 năm, kể từ khi bài thi quốc tịch dựa trên chọn lựa những câu trả lời đúng trong một bản những câu hỏi mà chính phủ John Howard áp dụng từ năm 2006 đến nay.

Trong bài thi quốc tịch Úc hiện tại, người có nguyện vọng trở thành công dân Úc sẽ trả lời theo hình thức trắc nghiệm những câu hỏi về hệ thống chính phủ và luật pháp tại Úc, cũng như niềm tin vào nền dân chủ.

Chính phủ Úc cho biết bài thi quốc tịch cần bảo đảm những người có nguyện vọng trở thành công dân Úc cần có trình độ tiếng Anh căn bản, kiến thức và hiểu biết về nước Úc, những trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, và hiểu đúng hành trình trở thành công dân Úc của họ.

The Daily Telegraph tường thuật rằng, những câu hỏi mới sẽ tập trung vào quá trình làm việc của người đi thi quốc tịch, khả năng nói tiếng Anh của bạn đời, và việc đến trường đi học của con cái trong gia đình di dân.

Chưa có thời gian chính xác cho những thay đổi này trong bài thi quốc tịch Úc.

Theo SBS