Những ngành được đề xuất loại bỏ hoặc chuyển đổi khỏi danh sách định cư tay nghề Úc 2018

Mới đây, Bộ Việc làm và Doanh nghiệp nhỏ ở Úc vừa cho công bố bản dự thảo đề xuất những thay đổi dành cho danh sách tay nghề, sẽ có hiệu lực từ giữa năm 2018.

Theo đó, đề xuất này được mở ra để nhận phản hồi từ công chúng kéo dài đến ngày 20 tháng 6.

Hệ thống “Traffic Light” tiếp tục được sử dụng với một số ngành nghề được đề xuất loại bỏ ra khỏi danh sách, và một số ngành nghề khác được chuyển đổi giữa hai danh sách Ngắn Hạn (STSOL) và Trung và Dài hạn (MLTSSL), cũng như là danh sách tay nghề vùng tỉnh (ROL).

Những đổi mới này chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng đối với các loại hồ sơ định cư tay nghề ở Úc.

Trước hết, những đề xuất thay đổi sẽ có những ảnh hưởng đến hồ sơ xin bảo lãnh lao động cũng như những hồ sơ nộp định cư tay nghề nói chung.

Ngoài ra, nếu những thay đổi trong danh sách tay nghề đi vào hiệu lực, thì sẽ có không ít ảnh hưởng đến dòng visa theo diện chủ bảo lãnh trực tiếp (Employer Nomination Scheme Direct Entry Applicants), những đơn xin visa 482 (TSS) và ảnh hưởng lên các hồ sơ xin định cư tay nghề nói chung, dành cho các loại visa như 489, 189 hoặc 190.

Trong trường hợp ngành nghề của các bạn hiện bị loại bỏ ra khỏi danh sách trước khi các bạn nộp đơn thì sẽ hoàn toàn không đủ điều kiện để xin visa.

Nhưng nếu đương đơn nộp trước ngày những thay đổi này có hiệu lực, thì hồ sơ của các bạn có khả năng vẫn được xét.

Dưới đây là danh sách những ngành nghề có khả năng bị loại hoặc chuyển đổi khỏi danh sách định cư tay nghề Úc năm 2018:

Danh sách sau đây bao gồm những ngành nghề trong diện Ngắn hạn có khả năng cao sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi danh sách:

133411 Manufacturer

211499 Visual Arts and Crafts Professionals nec

212312 Director (Film, Television, Radio or Stage)

212314 Film and Video Editor

212315 Program Director (Television or Radio)

212316 Stage Manager

212317 Technical Director

212318 Video Producer

241311 Middle School Teacher

323215 Textile, Clothing and Footwear Mechanic

323316 Watch and Clock Maker and Repairer

342411 Cabler (Data and Telecommunications)

342413 Telecommunications Linesworker

399211 Chemical Plant Operator

399312 Library Technician

411715 Residential Care Officer

599612 Insurance Loss Adjuster

– Những ngành nghề có thể bị chuyển đổi

Những ngành nghề vốn nằm trên danh sách Trung và Dài hạn và có thể bị chuyển sang danh sách ngắn hạn:

221112 Management Accountant

234111 Agricultural Consultant

312212 Civil Engineering Technician

Những ngành nghề hiện trong danh sách Ngắn hạn có khả năng sẽ được chuyển sang danh sách Trung và Dài hạn:

452411 Footballer

– Những ngành nghề hiện tại trong danh sách Ngắn hạn và có thể chuyển sang danh sách tay nghề vùng tỉnh (ROL), và sẽ yêu cầu lao động phải làm việc tại vùng sẽ cấp Visa cho họ:

252312 Dentist

253211 Anaesthetist

Như vậy trước những đề xuất thay đổi nói trên, nếu ngành nghề mà các bạn chọn hiện tại đang nằm trong danh sách nhiều khả năng bị loại bỏ thì nên cân nhắc nộp hồ sơ càng sớm càng tốt, trước khi những thay đổi này có hiệu lực.

Còn nếu ngành nghề các bạn chọn có thể bị chuyển đổi, nên theo dõi sát tình hình, cập nhật những thay đổi vì nó có thể là một cơ hội để các bạn xin visa TSS, ENS Direct Entry, 489, 189, hoặc 190.