SkillSelect Invitation: Tìm hiểu về Thư mời nộp visa Úc

Thư mời nộp visa – Invitation là gì?

Thư mời biểu hiện sự cho phép của Bộ Di trú đối với những người muốn xin định cư theo chương trình di trú diện tay nghề tại Úc, được gửi bởi SkillSelect.

SkillSelect sẽ gửi thư mời 2 lần mỗi tháng, và kết quả về số lượng thư mời hoặc điểm EOI tối thiểu để được mời sẽ được cập nhật thường xuyên tại website của Bộ Di trú.

Bộ Di trú Úc sẽ cập nhật thông tin sau mỗi vòng gửi thư mời (invitation round), qua đó có thể biết được số lượng thư mời được cấp, điểm cut-off trong vòng vừa qua, cũng như điểm cut-off cho những ngành có nhu cầu cao (pro rata occupations). Nguồn: Department of Home Affairs

Làm thể nào để nhận được thư mời?

Để xin được visa diện tay nghề, bạn cần đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của loại visa đó như độ tuổi, trình độ Anh văn, trình độ học vấn, ngành nghề mà bạn dùng để nộp đơn xin cấp visa cũng như kinh nghiệm làm việc. Dù bạn dự định nộp loại visa nào, bạn cùng cần phải đạt tối thiểu 60 điểm trong thang điểm Point Test để được xét duyệt hồ sơ EOI. Sau đó, tuỳ thuộc vào nhu cầu của thị trường và chất lượng của những EOI hiện có của từng ngành, Bộ Di trú sẽ đưa ra mức điểm cut-off và tiến hành gửi thư mời cho những người đủ điểm.

Xem thêm: Cách tính điểm định cư (Point Test)

Nếu bạn nhận được thư mời invitation

Không phải tất cả những người nộp EOI đều nhận được thư mời. Nhưng nếu bạn nhận được thư mời, bạn sẽ có 60 ngày để nộp đơn xin visa online. Trong thời gian đó, bạn không thể điều chỉnh, cập nhật thông tin trong EOI của bạn. Tất cả những đơn xin visa nộp sau khoảng thời gian này đều không có hiệu lực và bạn phải chờ một thư mời khác để nộp lại đơn xin cấp visa.

Bạn phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ để chứng minh cho những thông tin mà bạn cung cấp trong EOI, đặc biệt là các yêu cầu về sức khoẻ và lí lịch sẽ được đánh giá trong suốt quá trình xin visa. Nếu bạn không nộp đơn xin visa sau khi nhận được 2 thư mời liên tục, EOI của bạn sẽ bị xoá bỏ khỏi SkillSelect. Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục nộp đơn xin visa, bạn phải nộp EOI mới và tiếp tục chờ đợi thư mời khác.

Nếu bạn cần hỗ trợ vạch kế hoạch định cư hoặc tư vấn ngành nghề ưu tiên định cư, hoặc cần trợ giúp với các thủ tục nộp xin visa, liên hệ SOL Edu Vietnam tại +61 402 687 880 (Sofia) hoặc [email protected]