Tìm hiểu về visa 186 (ENS) và visa 187 (RSMS)

Visa 186 – Employment Nomination Scheme (ENS)

Visa tay nghề doanh nghiệp bảo lãnh – Employment Nomination Scheme (ENS) visa (Subclass 186) – là loại visa thường trú dành cho những lao động có tay nghề và được một doanh nghiệp tại Úc bảo lãnh để sống và làm việc tại Úc.

Visa 186 có tất cả 3 loại, bao gồm:

Temporary Residence Transition (TRT) Stream Dành cho những bạn tìm được công ty đồng ý bảo lãnh để sống và làm việc tại Úc.

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung của visa 187, bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau để nộp TRT stream:

 • Đang giữ TSS visa (subclass 482) – Medium-term Stream trừ khi transitional arrangements* được áp dụng; hoặc visa 457 (visa 457 không thuộc Labour Agreement Stream); hoặc một loại Bridging visa có liên quan; và
 • Đã làm việc toàn thời gian tại Úc cho công ty bảo lãnh trong ít nhất:
  • 3 năm trên 4 năm (trước khi được chấp nhận bảo lãnh) tại cùng vị trí mà sẽ được bảo lãnh trong visa 187; HOẶC
  • 2 năm trên 3 năm trước khi được chấp nhận bảo lãnh nếu transitional arrangements áp dụng.

*Transitional arrangements có thể hiểu nôm na là những điều luật hoặc ngoại lệ do chính phủ đặt ra sau khi thay đổi một chính sách hoặc ban hành một chính sách mới, nhằm đảm bảo người dân không chịu thiệt hại bất công do ảnh hưởng của các thay đổi đó gây ra.

Direct Entry (DE) Stream Dành cho những bạn không đáp ứng được các điều kiện của TRT Stream (trong trường hợp bạn chưa bao giờ làm việc tại Úc hoặc chỉ làm việc tại Úc trong thời gian ngắn), nhưng vẫn có công ty tại Úc chấp nhận bảo lãnh.
Labour Agreement (LA) Stream Dành cho những bạn được nhà tuyển dụng chấp nhận bảo lãnh thường trú tại Úc và đồng thời kí kết một thoả thuận lao động (Labour Agreement*) với Chính phủ Úc.

*Labour Agreements là một thoả thuận lao động giữa các nhà tuyển dụng và Chính phủ Úc; cho phép các doanh nghiệp được tài trợ cho lao động nước ngoài có tay nghề cao được sống và làm việc tại Úc. Các doanh nghiệp phải chứng minh được thị trường lao động tại Úc không thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của mình.

Visa 187 – Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS)

Visa tay nghề bảo lãnh vùng thưa dân cư – Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) visa (Subclass 187) là loại visa thường trú, dành cho những lao động có tay nghề muốn làm việc tại các khu vực thưa dân cư của Úc (Regional Areas*).

*Regional Areas: bao gồm các khu vực và vùng lãnh thổ tại Úc ngoài trừ các vùng Sydney, Newcastle và Wollongong (NSW), khu vực Brisbane và Gold Coast (QLD), khu vực đô thị Melbourne (VIC), Perth và các khu vực xung quanh (WA).

Visa 187 có 2 loại, bao gồm:

Temporary Residence Transition (TRT) Stream Dành cho những bạn tìm được công ty đồng ý bảo lãnh để sống và làm việc tại Úc. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung của visa 187, bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau để nộp TRT stream:

 • Đang giữ TSS visa (subclass 482); hoặc visa 457 (visa 457 không thuộc Labour Agreement Stream); hoặc một loại Bridging visa liên quan liên quan; và
 • Đã làm việc cho công ty bảo lãnh ít nhất:
  • 3 năm trên vòng 4 năm (trước khi được chấp nhận bảo lãnh) tại cùng một vị trí mà sẽ được bảo lãnh trong visa 187; HOẶC
  • 2 năm trên 3 năm trước khi được chấp nhận bảo lãnh nếu transitional arrangement được áp dụng.
Direct Entry (DE) Stream Dành cho những bạn không đáp ứng được các điều kiện của TRT Stream (trong trường hợp bạn chưa bao giờ hoặc chỉ làm việc tại Úc trong thời gian ngắn), nhưng vẫn có công ty tại Úc chấp nhận bảo lãnh.

Các điều kiện để nộp visa 186/187 là gì?

 • Phải được một công ty tại Úc trong đồng ý bảo lãnh vòng 6 tháng trước khi bạn nộp đơn xin visa
 • Dưới 45 tuổi tại thời điểm nộp đơn xin visa (trừ một số trường hợp đặc biệt).
 • Tại thời điểm nộp đơn, phải chứng minh được các kĩ năng và bằng cấp được yêu cầu cho vị trí mà bạn đang muốn được bảo lãnh
 • Đáp ứng được yêu cầu về tiếng Anh
 • Đáp ứng các điều kiện về sức khoẻ và nhân cách. Yêu cầu này áp dụng cho tất cả thành viên được bao gồm trong đơn xin visa của bạn, cho dù họ có đến Úc hay không. Lưu ý rằng kết quả khám sức khoẻ của bạn chỉ có hiệu lực trong vòng 12 tháng.
 • Đáp ứng các yêu cầu của loại visa 186 hoặc 187 cụ thể mà bạn muốn nộp. Bạn phải cung cấp lí lịch tư pháp từ tất cả các quốc gia mà bạn sinh sống từ 12 tháng trở lên trong vòng 10 năm sau khi bạn đủ 16 tuổi. Điều kiện này áp dụng cho tất cả các thành viên gia đình được nộp kèm trong đơn xin visa của bạn.
 • Bạn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc khi nộp visa 186/187. Tại thời điểm đó, bạn phải đang giữ một loại visa chính thức hoặc bridging visa A, B, C.

Chi phí nộp visa 186/187

Chi phí nộp visa 186/187 là từ AUD3,670 trở lên, tuỳ thuộc và số lượng thành viên trong gia đình đính kèm với đơn xin visa. Ngoài ra, bạn sẽ phải chi trả các khoản phí khác bao gồm phí khám sức khoẻ, lí lịch tư pháp, hoặc các giấy tờ khác.

Phí visa 186 sẽ được chi trả theo 2 đợt:

 • Đợt 1: Trả trước một khoản khi bạn nộp đơn xin visa
 • Đợt 2: Trả phần còn lại khi được yêu cầu. Bạn sẽ không được cấp visa nếu không hoàn thành khoản phí này.

Nếu bạn đang cần hỗ trợ làm hồ sơ visa, hoặc muốn tìm hiểu thêm về các loại visa định cư Úc khác, liên hệ SOL Edu Vietnam tại +61 401 346 391 (Tess) hoặc [email protected]

Bài đăng được ủy quyền bởi luật sư di trú Yue Wei (Peter) MARN 1682800 / Rui Wang (Jocelyn) MARN 1790845/ Shixiang Li (Keith) 1798249